Archiv měsíce: Srpen 2020

V NOVÝCH STOPÁCH

Když stojíš na místě a nevidíš kam dále jít, když vize přestanou být vizemi, protože jsou stále součástí představ tvého starého Já, narodil ses proto, abys nové šlépěje kráčel a otevíral druhým nové možnosti, nové pohledy a zprostředkovával druhým nové prožitky, které jejich mysl a jejich bytí dosud nezná. Žiješ v době, kdy ODVAHU potřebuješ k jakémukoliv ROZHODNUTÍ, kdy sílu a moc nad...

SKRZE TEBE PROŽÍVÁM SEBE

Otevřít se své pravdě ve vztahu sám k sobě, ve vztahu k druhým, je nejaktuálnější téma společnosti. Období, kdy již nemůžete lhát ani sami sobě. Období, kdy všechny iluze a vše, co jste si dosud namlouvali, se rozpadá a rozpouští, aby nazí sami před sebou jste se přijali a započali jste vztahy prožívat skrze HLOUBKU SVÉHO SRDCE, SKRZE PŘIROZENOST SVÉHO...

VNITŘNÍ OCEÁN SE OČIŠŤUJE

Poslední týdny se u mnohých intenzivně očišťuje emoční tělo od nánosů, od vrstev tlaku a tíhy rodových linií, které velmi působí na prožívání sám/sama sebe v přijetí své vlastní přirozenosti a v přijetí své vlastní cesty duše. V jednom krátkém časo-prostoru se setkalo více rytmů měsíce a slunce a tím se započala KOLEKTIVNÍ CESTA DUŠE. Živly v nás potřebují být zharmonizovány a emoční tělo osvobozeno...

SVĚTELNÉ DNA

Světelné DNA aktivuje nové možnosti v prožívání a v materializaci lidského potenciálu. Nejčastější vlivy bránící prožívat lásku ve všech projevech jsou uloženy v lidském DNA, které se v tyto dny překódovává na původní Světelné DNA, tedy DNA ESENCE DUŠE, které otevřením a zároveň ROZPOMENUTÍM SE na svou hvězdnou podstatu a ROZPOMENUTÍ SE na kontakt se svým KOSMICKÝM VĚDOMÍM znamená. Procesy aktivace světelného DNA probíhají...

LÁSKA PRODUCHOVŇUJE

LÁSKA MUŽE PRODUCHOVŇUJE KRÁSU ŽENY. LÁSKA ŽENY OTEVÍRÁ BOŽSKÝ POTENCIÁL MUŽE A VEDE HO K JEHO PLNÉ SEBEREALIZACI. SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍ NEKONEČNÝ VODOPÁD HOJNOSTI, KTERÁ PŘINÁŠÍ HODNOTU LÁSKY DO VŠEHO, ČEHO SE SPOLEČNĚ DOTKNOU.

NAHÁ PRAVDA

Mnoho realit a každá může být pravdou. Tolik bytostí chtějí od pradávna znát pravdu. Za pravdu se vždy bojovalo, kvůli pravdě se vždy vraždilo, kvůli pravdě se rozpadala partnerství, celé rodiny, celé národy. Kvůli pravdě se dodnes vytváří konflikty za konfliktem a bojuje se ve skutečnosti o přijetí své nejniternější podstaty nás samých. To, abyste měli pravdu není vůbec podstatné...