Archiv měsíce: Říjen 2020

ÚPLNĚK V MODRÉM K NÁM PROMLOUVÁ

ZÁVOJE SE ODHALUJÍ, závoje mezi dimenzemi se ztenčují, dimenze prostupují jedna druhou. Otevřete se ve svých srdcích ABSOLUTNÍ PRAVDĚ a cokoliv, co ve svém životě vnímáte, že se nikam nevyvíjí, POŽÁDEJTE Boha~Stvořitele~Božský Zdroj~Universum, své Vyšší Já, svou duši o projevení ABSOLUTNÍ PRAVDY, která vás osvobodí od všeho, co pravdou vaší jedinečné cesty duše není. UVOLŇUJI Z MÉHO MENTÁLNÍHO...

VLNY VDĚČNOSTI

Dokážeš-li BÝT VDĚČNÝ všem, kteří tě kdy manipulovali a tím tě učili již nebýt obětí, co tě učili vstoupit si do své síly, co tě učili nastavit si nově hranice, co tě učili nové formě komunikace, uzavíráš tak bludný kruh jednoho cyklu a otevíráš tak svými vlnami vděčnosti nové období, kde v síle lva můžeš stát a žádnou manipulaci již...

Boj o svou vlastní duši mohou svádět mnozí. Vše, co nepřináší nové řešení, nemá smysl. Nová řešení podporující nový život, nová řešení v nových podmínkách, nové základy postavené na hodnotách podporující život v lásce, v míru a ve svobodném prožívání. Jedině ABSOLUTNÍ PRAVDA, ke které máme všichni přístup, nás osvobodí jako celek. I v tom však nová řešení přicházejí každému, kdo pro...

AKTIVAČNÍ PROHLÁŠENÍ PRO AKTUALIZACI VYŠŠÍHO JÁ

Aktuálně stále největší počet lidí je „uvězněno“ v úrovni vědomí, kde vládne oddělení neboli odpojení od své jedinečné esence duše. Tedy vše je vnímáno v jejich životě pouze vnějším Matrixem, který neustále vyživuje jejich mysl. Jakoby jejich informační kanál byl napojen pouze na vnější svět bez jediného pocitu, že jejich duše a jejich jedinečný otisk duše je ten, co...

NOVÝ DOMOV

Za poslední měsíce a o to více týdny jsem potkala mnoho lidiček, kteří stále vlní NOVÝ DOMOV tak jako MY. A tak sdílím v jedno-duchosti přijatý živý vhled pro: ZHMOTNĚNÍ DOMOVA, KTERÝ JE V SOULADU S TVOU JEDINEČNOU CESTOU DUŠE PLNĚ DŮVĚŘUJI, ŽE VE SPRÁVNÝ OKAMŽIK KE MNĚ PŘICHÁZÍ TAKOVÝ DOMOV, KTERÝ JE V SOULADU S MOJÍ JEDINEČNOU CESTOU DUŠE. Propouštím z mého...