Archiv měsíce: Únor 2021

ÚPLNĚK V PANNĚ K NÁM PROMLOUVÁ:

Tvořím-li si svou realitu v souladu s mou jedinečností mého stvoření vždy, za jakýchkoliv okolností, za jakéhokoliv dění, VĚČNÉ~BOŽÍ SVĚTLO VE MNĚ přináší řešení i do těch nejtemnějších stínů našich starých projekcí reality. JÁ JSEM VĚČNÉ BOŽÍ SVĚTLO MÉHO STVOŘENÍ A TÍM UMOŽŇUJI POSVÍTIT, ROZSVÍTIT, OTEVŘÍT CESTU NOVÉMU ŘEŠENÍ ZA JAKÉHOKOLIV DĚNÍ, ZA JAKÉHOKOLIV OMEZENÍ, ZA JAKÉHOKOLIV NEVĚDOMÍ DRUHÝCH. PŘIJÍMÁM PODPORU TOHOTO ÚPLŇKU PRO...

NÉST ZODPOVĚDNOST ZA SVÁ ROZHODNUTÍ

Minulost se stále opakuje. Minulost se stále vrací ….. jen v jiné podobě, jen v jiné formě skrze jiné role, skrze jiné hlasy, skrze jiné činy a to do té doby, dokud onu minulost potřebujeme, dokud každý z nás ještě nepochopil ono učení, které v oné minulosti ukryto bylo.TOTO PLATÍ JAK V MALÉM, TAK VE VELKÉM. DUŠE SE STÁLE ZNOVU~RODÍ do reality takového...

UVOLŇUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

PRO VŠECHNY TY, kteří i v dobré víře nechali ovlivnit svůj energetický systém a ne vždy to byl DOTYK BOHA: UVOLŇUJI VŠE, CO JSEM KDY PŘIJAL(A) DO MÉHO ENERGETICKÉHO SYSTÉMU V DOBRÉ VÍŘE, ŽE MNĚ BYLO POMOŽENO. ZE VŠECH MÝCH ENERGETICKÝCH -JEMNĚHMOTNÝCH TĚL PO CELÉ ČASOPROSTOROVÉ OSE DO MOMENTU TADY A TEĎ UVOLŇUJI VŠECHNY ČIPY, IMPLANTÁTY, HÁČKY, VIRY, PARAZITÁLNÍ BYTOSTI, KTERÉ MĚ...

VYSTOUPENÍ Z ROLÍ

Inspirací tohoto příspěvku mně byly početné konzultace za poslední týdny. Žijeme v době, kdy se bortí naše staré identity, osobnosti založené na klamu, na lžích, na iluzích, na rolích. OD POČETÍ nás vždy formuje očekávání rodičů, očekávání členů rodiny, očekávání přátel, očekávání → učitelů, trenérů a všech, kteří se svou přítomností dotkli našeho bytí. Starý svět založený na přesvědčeních a očekávání pramenící z paradigmatu VNITŘNÍHO...

VINA NEEXISTUJE

Inspirací tohoto příspěvku mně jsou témata aktuálních konzultací: Program viny tu byl zakořeněn již dávno před náboženstvím a to hlavně proto, aby pro dualitní boj mezi SOUDCEM A VINÍKEM učil tyto role pochopení své příčiny a tím i svého následku. To je však nikdy nekončící bludný kruh, ze kterého je třeba již v tomto období zcela plně vystoupit. VINA NEEXISTUJE....

LIDSKÁ ODVAHA JE POŽEHNÁNÍM BOŽSTVÍ V NÁS !!!

Pro tuto dobu se narodili muži i ženy, kteří svou lidskou odvahou mají požehnání Boha proměnit zkamenělá srdce, proměnit ovládané mysli mnohých do nového sebeuvědomění si své podstaty.Když každý, kdo pro tuto dobu narodil se, sám procitne, sám zaktivuje v sobě svou Božskou podstatu a propojí ji se svou lidskou odvahou, mnohé se začne sjednocovat, jak uvnitř, tak vně...