Archiv měsíce: Květen 2021

AKTUALIZACE VYŠŠÍHO JÁ pro jedinečnou cestu každého dítěte

Inspirací tohoto příspěvku mně byly konzultace posledních měsíců i pro děti všech věkových kategorií a proto s láskou sdílím: AKTUALIZACE VYŠŠÍHO JÁ pro jedinečnou cestu každého dítěte (i toho vnitřního u dospělých)Z úrovně mojí duše, z úrovně mého multidimenzionálního Já, z úrovně mých jemněhmotných těl, z úrovně všech vláken DNA i z úrovně buněčné paměti mého fyzického těla skrze Boží milost, skrze Boží...

ČASOPROSTOROVÉ ZMĚNY V NÁS

Za poslední týden jsem opět vypozorovala, co se děje v energetických polích každého jedince i každého prostoru. V tyto dny mě i píší lidé, co nečekaně prožívají realitu, kterou si nemusí vůbec vytvářet vědomě sami. Tolik důležité je nyní vnímat a uvědomovat si s jakými poli lidí i poli prostorů jste v kontaktu, přicházíte do kontaktu nebo kdo tzv. tvoří ve vaší realitě...

VIBRAČNÍ PŘEPIS pro ZÁZNAMY (z) PŘEŽÍVÁNÍ/PŘEŽITÍ:

U těch, co cítí, že jim nyní dochází síly, mohou stále prožívat svou přítomnost skrze minulost své paměti duše a skrze zátěže svého rodu. Inspirací příspěvku mně byli klienti posledních dnů. Zde sdílím VIBRAČNÍ PŘEPIS pro ZÁZNAMY (z) PŘEŽÍVÁNÍ/PŘEŽITÍ: Z ÚROVNĚ MOJÍ DUŠE, Z ÚROVNĚ MÉHO MULTIDIMENZIONÁLNÍHO JÁ, Z ÚROVNĚ VŠECH MÝCH JEMNĚHMOTNÝCH TĚL, ZE VŠECH MÝCH VLÁKEN...

ODPOJENÍ OD ZÁMĚRNĚ VYTVOŘENÝCH EGREGORŮ

Inspirací tohoto příspěvku mně byly konzultace a okolnosti klientů posledních dvou týdnů: ODPOJENÍ OD ZÁMĚRNĚ VYTVOŘENÝCH EGREGORŮ Z ÚROVNĚ MOJÍ DUŠE, Z MÉHO MULTIDIMEZIONÁLNÍHO JÁ, ZE VŠECH MÝCH JEMNĚHMOTNÝCH TĚL, ZE VŠECH MÝCH VLÁKEN DNA, Z MOJÍ BUNĚČNÉ PAMĚTI MÉHO FYZICKÉHO TĚLA, NAPŘÍČ ČASOPROSTOREM DO MOMENTU TADY A TEĎ, SKRZE BOŽÍ MILOST, SKRZE BOŽÍ ŘÁD UVOLŇUJI A PROPOUŠTÍM VEŠKERÁ PŘESVĚDČENÍ, SKRZE...

BÝT SPOLUTVŮRCEM S BOŽÍM ŘÁDEM

TÉMA PROMLOUVAJÍCÍ DENNĚ K NÁM VŠEM: PŘIZPŮSOBUJETE SE OKOLNOSTEM V ŽIVOTĚ namísto toho, abyste byli ti, co své vlastní okolnosti spolutvoří s Božským Zdrojem, s BOHEM, s Božskou tvůrčí silou ve vás? „CHCETE BÝT SPOLUTVŮRCEM S BOŽÍM ŘÁDEM V PROPOJENÍ S VAŠÍ BOŽÍ JISKROU, TEDY JEDINEČNOU ESENCÍ DUŠE NEBO ZŮSTAT NADÁLE OBĚTÍ SÁM/SAMA SEBE, OBĚTÍ NAUČENÝCH POSTOJŮ, NAUČENÝCH PŘÍSTUPŮ A NAUČENÝCH VZORCŮ, JAK BYSTE...

POSLEDNÍ DNY VNÍMÁM ČASOPROSTOR VELMI ZVLÁŠTNĚ A JINAK

Bylo mně dnes popsáno, že dochází pro mnohé k DISTORZI ČASU, tedy rozpadají se všechna přesvědčení, skrze která jsme vnímali jistá časová omezení, jistá časová pásma, jisté časové rozmezí. REALITY ČASU KAŽDÝ MŮŽE ZAČÍT VNÍMAT DLE SVÉ VLASTNÍ VIBRAČNÍ ZÓNY, VE KTERÉ SE POHYBUJE JEHO VĚDOMÍ. Součástí této distorze času může být i nespavost nebo naopak hluboké...