VĚDOMÝ DAR

Srdečně předem děkujeme za každý
VĚDOMÝ DAR, kterým můžete ocenit naše sdílení kolektivních vhledů, meditací, živých vhledů a videí pro podporu druhých a tím i přispíváte k energetické rovnováze nás všech.

Do zprávy pro příjemce, prosím,
vždy uvádějte informaci DAR.
Srdečně děkujeme. ♥

Bank. spojení: 2700510000 /2010
IBAN: CZ2861000000001011308953
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Vědomé dary v EUR:

Bank. Spojení: 2400792093/2010
IBAN: CZ1620100000002400792093
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

AUDIO NAHRÁVKY ŽIVÝCH VHLEDŮ

ALCHYMIE ŽIVOTA

Dokážete-li přijmout svou slabost a proměnit ji ve svou sílu a moc nad svou novou realitou, jste ALCHYMISTOU ŽIVOTA. Dokážete-li stará zranění proměnit ve VĚDOMOU ZRANITELNOST, již vás nikdo nikdy nezraní. Dokážete-li veškerou kritiku proměnit v nový vítr do plachet, znáte TAJEMSTVÍ ALCHYMIE ŽIVOTA. Dokážete-li jakékoliv zkušenosti a prožitky proměnit do VĚDOMÉHO POZNÁNÍ, jste opravdovým MÁGEM SVÉ ŽIVOTNÍ CESTY. S láskou...

MUŽSKÉ NEVĚDOMÍ

VLNY TLAKŮ VE VZTAZÍCH, v partnerských, v rodinných, na pracovištích, mezi přáteli, se navyšují tam, kde POHLED k BOHU je třeba. Avšak toto přiblížení není obrácení se k vnější spáse, k vnější záchraně, ale OTEVŘENÍM SE PRINCIPŮM STVOŘENÍ UVNITŘ SEBE. Tato aktuální vlna proměňuje a nutí především muže se dotknout vždy JÁDRA VĚCI, namísto REZISTENCE VŮČI JAKÉKOLIV ZMĚNĚ, vůči proměně svých vzorců...

Z VLASTNÍHO PRAMENE

TVOŘÍM-LI ZE SVÉHO VLASTNÍHO PRAMENE, JSEM PLNĚ VYŽIVENA, JSEM PLNĚ V RADOSTI, ZCELA NAPLNĚNA A TÍM POZORNOST MÉHO VĚDOMÍ DÁVÁM PLNĚ SAMA SOBĚ. JSEM-LI V PLNÉ PŘÍTOMNÉ POZORNOSTI SAMA SOBĚ, UDRŽUJI TAK A VYŽIVUJI TAK MOJE VNITŘNÍ SVĚTLO A TEPLO ŽENY I ŽENY MATKY. UDRŽUJI-LI A VYŽIVUJI-LI MOJE VNITŘNÍ SVĚTLO A MOJE VNITŘNÍ TEPLO MÉHO ŽENSTVÍ, MŮJ PARTNER A MOJE CELÁ RODINA JE V HARMONICKÉM...

Vibrace STARÉHO jedinečné cesty každého z nás tlačí a ….

Od rána jsem cítila obrovský tlak na korunní čakře jakoby tlak jisté energie se snažil na něco upozornit. Usedla jsem k přijetí tohoto poselství: Vibrace STARÉHO jedinečné cesty každého z nás tlačí a bude tlačit tam, kde je potřeba zásadní změna, zásadní proměna místa k životu, změna práce, změna tvůrčí aktivity, změna partnera, změna zakořeněných vzorců, které ve vás udržují jisté...

OSVOBOZENÍ SE OD EGREGORŮ

Inspirací tohoto příspěvku mně byla klientka žádající o podporu pro vystoupení ze společenství vyživující jistou duchovní nauku a praxi i v podobě členství a kde cítila, že ji intenzivně odchází její energie a síla. ………….. EGREGOR je psychoenergetický nebo i energoinformační nehmotný prostor vyživující se z myšlenkových a emocionálních dogmat a z přesvědčení záměru toho, kým byl Egregor vytvořen.Nyní se odehrává na planetě Zemi to,...

Matka Pří~roda

budiž nám láskyplnou výživou pro naše buňky, pro naše orgány, pro naše těla. Otec Všeho-mír budiž nám výživou, vedením, ochráncem naší duše prožívající se zde na Zemi. Jakmile prožiješ ve tvém bytí objetí bezpodmínečnosti Matky Přírody a pocítíš z hloubky duše vedení a ochranu Otce Všehomíra, protože se ve tvém bytí tvé NEBE A ZEMĚ a rajská zahrada se navrátí do tvého...

ÚPLNĚK V MODRÉM K NÁM PROMLOUVÁ

ZÁVOJE SE ODHALUJÍ, závoje mezi dimenzemi se ztenčují, dimenze prostupují jedna druhou. Otevřete se ve svých srdcích ABSOLUTNÍ PRAVDĚ a cokoliv, co ve svém životě vnímáte, že se nikam nevyvíjí, POŽÁDEJTE Boha~Stvořitele~Božský Zdroj~Universum, své Vyšší Já, svou duši o projevení ABSOLUTNÍ PRAVDY, která vás osvobodí od všeho, co pravdou vaší jedinečné cesty duše není. UVOLŇUJI Z MÉHO MENTÁLNÍHO...

VLNY VDĚČNOSTI

Dokážeš-li BÝT VDĚČNÝ všem, kteří tě kdy manipulovali a tím tě učili již nebýt obětí, co tě učili vstoupit si do své síly, co tě učili nastavit si nově hranice, co tě učili nové formě komunikace, uzavíráš tak bludný kruh jednoho cyklu a otevíráš tak svými vlnami vděčnosti nové období, kde v síle lva můžeš stát a žádnou manipulaci již...

Boj o svou vlastní duši mohou svádět mnozí. Vše, co nepřináší nové řešení, nemá smysl. Nová řešení podporující nový život, nová řešení v nových podmínkách, nové základy postavené na hodnotách podporující život v lásce, v míru a ve svobodném prožívání. Jedině ABSOLUTNÍ PRAVDA, ke které máme všichni přístup, nás osvobodí jako celek. I v tom však nová řešení přicházejí každému, kdo pro...

AKTIVAČNÍ PROHLÁŠENÍ PRO AKTUALIZACI VYŠŠÍHO JÁ

Aktuálně stále největší počet lidí je „uvězněno“ v úrovni vědomí, kde vládne oddělení neboli odpojení od své jedinečné esence duše. Tedy vše je vnímáno v jejich životě pouze vnějším Matrixem, který neustále vyživuje jejich mysl. Jakoby jejich informační kanál byl napojen pouze na vnější svět bez jediného pocitu, že jejich duše a jejich jedinečný otisk duše je ten, co...