VĚDOMÝ DAR

Srdečně předem děkujeme za každý
VĚDOMÝ DAR, kterým můžete ocenit naše sdílení kolektivních vhledů, meditací, živých vhledů a videí pro podporu druhých a tím i přispíváte k energetické rovnováze nás všech.

Do zprávy pro příjemce, prosím,
vždy uvádějte informaci DAR.
Srdečně děkujeme. ♥

Bank. spojení: 2201908831/2010
IBAN:
BIC/SWIFT:

Vědomé dary v EUR:

Bank. Spojení: 2400792093/2010
IBAN: CZ1620100000002400792093
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

AUDIO NAHRÁVKY ŽIVÝCH VHLEDŮ

UVOLŇUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

PRO VŠECHNY TY, kteří i v dobré víře nechali ovlivnit svůj energetický systém a ne vždy to byl DOTYK BOHA: UVOLŇUJI VŠE, CO JSEM KDY PŘIJAL(A) DO MÉHO ENERGETICKÉHO SYSTÉMU V DOBRÉ VÍŘE, ŽE MNĚ BYLO POMOŽENO. ZE VŠECH MÝCH ENERGETICKÝCH -JEMNĚHMOTNÝCH TĚL PO CELÉ ČASOPROSTOROVÉ OSE DO MOMENTU TADY A TEĎ UVOLŇUJI VŠECHNY ČIPY, IMPLANTÁTY, HÁČKY, VIRY, PARAZITÁLNÍ BYTOSTI, KTERÉ MĚ...

VYSTOUPENÍ Z ROLÍ

Inspirací tohoto příspěvku mně byly početné konzultace za poslední týdny. Žijeme v době, kdy se bortí naše staré identity, osobnosti založené na klamu, na lžích, na iluzích, na rolích. OD POČETÍ nás vždy formuje očekávání rodičů, očekávání členů rodiny, očekávání přátel, očekávání → učitelů, trenérů a všech, kteří se svou přítomností dotkli našeho bytí. Starý svět založený na přesvědčeních a očekávání pramenící z paradigmatu VNITŘNÍHO...

VINA NEEXISTUJE

Inspirací tohoto příspěvku mně jsou témata aktuálních konzultací: Program viny tu byl zakořeněn již dávno před náboženstvím a to hlavně proto, aby pro dualitní boj mezi SOUDCEM A VINÍKEM učil tyto role pochopení své příčiny a tím i svého následku. To je však nikdy nekončící bludný kruh, ze kterého je třeba již v tomto období zcela plně vystoupit. VINA NEEXISTUJE....

LIDSKÁ ODVAHA JE POŽEHNÁNÍM BOŽSTVÍ V NÁS !!!

Pro tuto dobu se narodili muži i ženy, kteří svou lidskou odvahou mají požehnání Boha proměnit zkamenělá srdce, proměnit ovládané mysli mnohých do nového sebeuvědomění si své podstaty.Když každý, kdo pro tuto dobu narodil se, sám procitne, sám zaktivuje v sobě svou Božskou podstatu a propojí ji se svou lidskou odvahou, mnohé se začne sjednocovat, jak uvnitř, tak vně...

JASNOCIT JAKO VNITŘNÍ KOMPAS BUDOU~CNOSTI

Postupně, jak se každý prokousává, prohrabuje svými nánosy v éterickém, emočním a mentálním těle, aktivuje zároveň svůj CIT do jasnosti, do hloubky svého bytí. Ona očista, která probíhá postupně a pomalu u každého, který se přišel v tuto dobu rozpomenout na svou podstatu a na svou jedinečnost, vede nás všechny k CITU. To, co vedlo mnohé muže a ženy k odpojení se od svého vlastního citu, se...

Jak vystoupit z bludného kruhu …..

Jak vystoupit z bludného kruhu přebírání kolektivní zátěže a stěžování si na tzv. husté energie? UVOLŇUJI Z MÉHO BYTÍ, ZE VŠECH MÝCH JEMNĚHMOTNÝCH TĚL VŠECHNA PŘESVĚDČENÍ O TOM, JAKÉ ENERGIE PŘIJÍMÁM V MÉM POLI A JAKÉ ENERGIE OVLIVŇUJÍ MOJE PROŽÍVÁNÍ. Z MÉHO MENTÁLNIHO TĚLA UVOLŇUJI VŠECHNA PŘESVĚDČENÍ O TOM, JAK BYCH MĚL(A) PODPOROVAT SVÝM BYTÍM KOLEKTIVNÍ OČISTU A KOLEKTIVNÍ TRANSFORMACI LIDSTVA. DŮVĚŘUJI PLNĚ V ROVNOVÁHU...

Co je to JEDINEČNOST ženy?

Často se na mě obrací velmi vědomé, tvůrčí a svobodné ženy v jakémkoliv věku, které cítí, že jsou zcela připravené po nevydařených vztazích a po prožití pár let své posvátné samoty na nového partnera, ale že ne a ne potkat toho „PRAVÉHO“ a nebo i LEVÉHO:)))). I když u každé ženy jsou většinou jiné vlivy a faktory, sdílím to, co může být jasností pro mnohé z vás....

NEVĚDOMÁ POUTA V PARTNERSTVÍ

Poslední týdny se na mě obraceli klienti s tématy, která jsou velmi zásadní pro prožívání LÁSKY V PARTNERSTVÍ. Žijeme v době, kdy stará omezující přesvědčení nejen rodových linií potřebují být proměněna do SVOBODNÉHO PROUDĚNÍ V PARTNERSTVÍ. Nejčastější rodové přesvědčení, které bylo předáváno z generaci na generaci: Musím si svého partnera/svou partnerku udržet ZA KAŽDOU CENU ….. často i za cenu svého zdraví či života. Nejen,...

SPIRÁLU ZLATÉHO ŘEZU

Poslední dva týdny mě stále volala spirála zlatého řezu, až dnes jsem přijala poselství, které s vámi s láskou sdílím. Pro mnohé nemusí být myslí pochopené, pochopitelné, ale připravení již cítí. SPIRÁLA ZLATÉHO ŘEZU k vám promlouvá více než kdykoliv předtím: I vy ve svém energetickém systému stvořeni jste skrze SPIRÁLU ZLATÉHO ŘEZU. Projdete-li postupným procesem skrze svůj...

SPIRÁLA ZLATÉHO ŘEZU

Poslední dva týdny mě stále volala spirála zlatého řezu, až dnes jsem přijala poselství, které s vámi s láskou sdílím. Pro mnohé nemusí být myslí pochopené, pochopitelné, ale připravení již cítí. SPIRÁLA ZLATÉHO ŘEZU k vám promlouvá více než kdykoliv předtím: I vy ve svém energetickém systému stvořeni jste skrze SPIRÁLU ZLATÉHO ŘEZU. Projdete-li postupným procesem skrze svůj...