JARNÍ ROVNODENNOST K NÁM PROMLOUVÁ

Slunce přináší nám poselství NOVÉHO RYTMU následujících dnů:

DYNAMIČTĚJŠÍ ENERGIE V NÁS SE HLÁSÍ O POZORNOST a mnohé, co jste již i dávno či nedávno započali, budete ze všech sil dokončovat tak, aby již vše začalo přinášet NOVÉ PLODY.

AKTIVUJTE S PŘÍCHODEM NOVÉHO RYTMU VŠECHNY SÍLY, VŠECHNY MOŽNOSTI, VŠECHNY CESTY, KTERÉ JSOU NOVÝM ŘEŠENÍM PRO ZACHOVÁNÍ DŮSTOJNÉHO A SMYSLUPLNÉHO ŽIVOTA PRO SEBE I PRO OSTATNÍ.

Půjde o DŮSTOJNOST NÁS VŠECH a pokud každý, kdo ze své vnitřní síly, ale i z přijetí aktuálního dění, ZAČNE KROKY A ČINY SVÉ DĚLAT pro vše, co jako inkarnovaná duše zde na Zemi přišla skrze sebe předat, MOZAIKA DO SEBE ZAČNE POMALU ZAPADAT.

Je tu mnoho rovin, jak vnímat toto chaotické dění. Jen málokdo za oponu může nahlédnout a to proto, že KAŽDÉHO CESTA JEDINEČNÁ JEST a každý NOVOU ROVNOVÁHU z onoho chaosu začít má UTVÁŘET.

PŘIJÍMÁM MOU JEDINEČNOU CESTU V AKTUÁLNÍM DĚNÍ A ROZHODUJI SE TAK VYSTOUPIT Z BLUDNÉHO KRUHU UTRPENÍ.

SLUNCE VŽDY SVÍTÍ TU PRO VŠECHNY STEJNĚ,

JSOU VŠAK I TACÍ,

CO DO STÍNŮ SVÝCH RÁDI SE VRACÍ.

A tak každý, ať jest vědom si svých příčin, skrze které učí se BÝT TVŮRCEM i svých vlastních hlubin.

EXPANZE LÁSKY MŮŽE PŘIJÍT PRO MNOHÉ, CO ZASELI JIŽ DÁVNO A POSILUJÍ ONO LÁSKYPLNÉ VLÁKNO.

LÁSKA POUZE PŘICHÁZÍ TAM, KDE MYSL I SRDCE JSOU DOKOŘÁN.