KOMUNIKACE S KMENOVOU RODINOU DUŠE

Svou cestu sebepoznání jsem započala před 18 lety komunikací v propojování s Vyšším Já, což byla první úroveň uvědomění si, že jsem více než bioorganismus vykonávající zde určité potřeby, činnosti a aktivity. Komunikace přes Vyšší já mě převedla k pohledu plejádských bytostí na život a fungování zde na Zemi. Jistou dobu jsem byla kanálem pro Plejádský kmen, který skrze mě předával pochopení příčiny a následku napříč časoprostorovou osou. Poté přišlo pochopení, že všichni jsme součástí Zdroje Veškerenstva a ač si každý tento ZDROJ pojmenovává tzv. po svém, svým jedinečným pojmem, všichni máme přístup nejen k souvislostem a k pochopení naší vlastní cesty, ale i k ABSOLUTNÍ NEJVYŠŠÍ PRAVDĚ STVOŘENÍ VEŠKERENSTVA.

Ne však každý se v tomto období přišel rozpomenout na tento ESENCIÁLNÍ ASPEKT každého lidského vědomí. Mnozí ještě nejsou připraveni se rozpomenout a je to tak správně, protože přišli v tento cyklus Země „doprožít“ karmické následky svých dávných příčin.

Avšak každý může nyní V TOMTO CYKLU se přiblížit sám sobě, své podstatě. I skrze rozhodnutí se propojit neboli sjednotit se s božskou podstatou neboli Božským Zdrojem / Zdrojem Veškerenstva a navrátit (se) tak do rovnováhy, do Božího Řádu.

Mně byl zprostředkován Božským Zdrojem jednoduchý aspekt „CHANNELOVÁNÍ“, který již praktikuji 18 let v různých podobách a projevech a který mně přinesl pojmenování takové hloubky naší podstaty STVOŘENÍ A PROŽÍVÁNÍ, kterou jsem nikdy nenašla ani v žádných knihách.

Channelování je pro mě otevření se Božskému Zdroji celým svým bytím a tak vždy může být pojmenováno téměř myslí nepojmenovatelné či nepopsatelné. Božské Vědomí vždy dokáže ukotvit svůj řád do takového proudu slov, kterému tazatel rozumí a přináší mu pochopení všeho v souvislostech a v takové hloubce, kterou potřebuje pro DALŠÍ ÚROVEŇ VNÍMÁNÍ A PROŽÍVÁNÍ SVÉ JEDINEČNÉ CESTY.

Za posledních 8 let jsem byla vedena projevit PŘÍNOS CHANNELOVÁNÍ na mých kurzech a seminářích v různých pojmech, které se lišily pouze s jakou vrstvou či aspektem bytí se komunikovalo. Všechny úrovně a vrstvy však jsou součástí celistvého přístupu vnímání a prožívání lidského bytí, zde na Zemi:

• Čtení z Akáši neboli čtení Akášických záznamů – spojení se svým kosmickým původem
• Čtení z energetického pole
• Channeling jako nástroj pro sebepoznání
• Jak naslouchat své duši aneb komunikace se svým podvědomím Aktuálně jsem vedena v rámci členské sekce PRAMEN JEDNODUCHOSTI NA SPOLEČNÉM WEBU www.jedno-duchost.cz sdílet moje všechna dosavadní poznání ze všech rozměrů CHANNELOVÁNÍ, které mně byly dosud na mé cestě Božským Zdrojem zprostředkovány.

Díky podpoře Antonína mohu v mé pestře aktivní každodennosti sdílet postupně tou nejjednoduší formou, co po mně již dávno stovky mých klientů a účastníků seminářů několik let žádalo. Zveme vás do členské sekce, kde s pravidelností sdílím/e aktuálně kromě partnerských témat a vibračních přenastavení také cyklus videí KOMUNIKACE S KMENOVOU RODINOU DUŠE.

Každá duše prožívající se v tomto inkarnačním cyklu je součástí jistého kmene duší s velmi jedinečnou specializací pro naplnění svého inkarnačního plánu. Žijete v období, kdy ona komunikace se svým kmenem duše je zároveň POCITEM DOMOVA a LEHKOSTÍ v uskutečňování všeho, co je ona specializace Vašeho kmene duše zde na Zemi.

POKUD CÍTÍTE VOLÁNÍ ZAŽEHNOUT V SOBĚ ONEN POCIT DOMOVA A PROŽÍVAT ČASTĚJI KOMUNIKACI Z ÚROVNĚ SVÉHO KMENE DUŠE a tím i propojit se ve svém každodenním životě s tzv. svou rodinou duše, buďte součástí členské sekce na www.jedno-duchost.cz, kde právě začíná probíhat CYKLUS VIDEÍ KOMUNIKACE SE SVOU KMENOVOU RODINOU DUŠE.

Proč se vůbec otevřít komunikaci z jiných úrovní bytí?

Proč komunikovat se svou kmenovou rodinou duše?

– JAK NAHOŘE, TAK DOLE…….na pozemské rovině, ve fyzické realitě se začnete setkávat se všemi těmi, se kterými máte SPOLUTVOŘIT NOVÉ MOŽNOSTI, BUDOVAT NOVÁ MÍSTA A NOVÁ PROSTŘEDÍ A ZINTENZIVNÍ SE VEDENÍ pro setkání s PARTNEREM DUŠE, se kterým tvoříte ROVNOVÁHU V PÁRU- pro intenzivnější manifestaci všeho, co je každodenním sebenaplněním a radostí a to s lehkostí- kdo jiný než kmenová rodina duše z jemně-hmotných úrovní vás vždy vede v souladu s VAŠÍ DUŠÍ- je to vaše kmenová rodina duše, která otevírá nové možnosti, jak NAPLŇOVAT POSLÁNÍ V ROVNOVÁZE S CELKEM- manifestuje-li se skrze kmenovou rodinu duše, vždy tvoříte v souladu s Božím řádem.

CHANNELOVÁNÍ je tak hluboký ponor do takového rozšířeného stavu vědomí, ve kterém jste „proudící“ energií a přestáváte i vnímat své fyzické tělo, své smysly.
CHANNELOVÁNÍ je mimosmyslová forma komunikace, kde se stáváte přijímačem pro ukotvení jazyka duše do těch nejpřesnějších slov pro vaše pochopení, pro vaše vedení, pro vaše otevření se nové realitě.

VSTUP DO ČLENSKÉ SEKCE ZDE: https://jedno-duchost.cz/koupit-clenstvi-pramen…/

Video na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=_7yfJAvfG-Q