MATKA ZEMĚ – Mexiko, Střed Evropy

iž od ledna si se mnou pravidelně pohrává Mexiko a flirtuje se mnou vzhledem k mým častým cestám do Mexika za posledních 10 let. Každý týden na mě někde vybafne, kdo další letěl do Mexika a mně se stále vybavuje písnička od Tučného….Všichni už jsou v Mexiku. Již jsem byla dvakrát rozhodnuta otevřít další cestu po mayské spirále Yucatánu, ale vždy jsem byla mou Světelnou rodinou zastavena a bylo mně řečeno:

cesty do zahraničí nyní nejsou v souladu s tím, co právě ty potřebuješ prožívat a konat.

Dnes mně bylo předáno i k tomuto tématu toto poselství a tak s láskou sdílím:T

olik bytostí je nyní voláno do Mexika, protože cítí onu výživu mexické země, onu výživu Yukatánského poloostrova, ale i jiných míst Matky Země. Mnoho z vás duší rezonujete s jinými místy pro život a přesto jste se narodili do STŘEDU EVROPY, do vibračně okupované země, kde výživa vašich kořenů není prožívána a není cítěna v její velikosti. Tato země již dávno ztratila spojení se svými původními předky, protože PRÁH byl vždy překročen jinými cizinci, kteří této zemi mnoho vzali.
Tato země, aby navrátila si to, o čem žádný z historických pamětníků nikdy nemluví, je původní SEBEHODNOTU A SEBEÚCTU, která prapůvodním obyvatelům-předkům byla narušena. Máte zde takové poklady a bohatství, jaké je i v dalekých zemích, kam většinou volá vás VÝŽIVA místního bohatství MATKY ZEMĚ.

Vy každý sám za sebe i jako národ PŘEPSAT svou SEBEHODNOTU A SEBEÚCTU I VŮČI SVĚTU potřebujete a vzít si zpět to, co narušeno bylo. Vlivy dávného okultismu a dávného vykořisťování. Čelíte nyní největšímu OKULTNÍMU EXPERIMENTU, v kterém však máte SÍLU OBSTÁT a PROBUDIT TAK LVA, KTERÝ JE KRÁL DŽUNGLE. KRÁL, KTERÝ SI VÁŽÍ PROSTŘEDÍ A LIDU, KDE ŽIJE, PROTOŽE SI VÁŽÍ A CTÍ SÁM SEBE.

JEDINĚ TEN, KDO SI VÁŽÍ A CTÍ SÁM SEBE, SI DOKÁŽE CTÍT A VÁŽIT VŠEHO, CO HO OBKLOPUJE.ČESKÝ LEV NENÍ TEN, KDO TUTO ZEMI ZAPRODÁVÁ. ČESKÝ LEV JE TEN, KDO LVÍM SRDCEM POZVEDÁVÁ. LVÍ SRDCE SE PROBOUZÍ DO SVÉ SÍLY A VŠE JE BOŽSKY NAČASOVÁNO V JEDINEČNÉ CHVÍLI.

KRÁL DŽUNGLE NENÍ TOTIŽ SÁM, JE V MNOHO VĚDOMÍCH, VE VÁS, CO ČTETE TYTO ŘÁDKY…..AKTIVUJTE SVÉ LVÍ SRDCE, KTERÉ JIŽ DÁVNO V SOBĚ TUTO SEBEHODNOTU, SEBEÚCTU MÁ A SVOU OPRAVDOVOSTÍ DO POHYBU MNOHÉ DÁ!!!

S láskou, skrze Světelnou rodinu………….Edita Lemiana