NÉST ZODPOVĚDNOST ZA SVÁ ROZHODNUTÍ

🙏

Minulost se stále opakuje. Minulost se stále vrací ….. jen v jiné podobě, jen v jiné formě skrze jiné role, skrze jiné hlasy, skrze jiné činy a to do té doby, dokud onu minulost potřebujeme, dokud každý z nás ještě nepochopil ono učení, které v oné minulosti ukryto bylo.TOTO PLATÍ JAK V MALÉM, TAK VE VELKÉM.

DUŠE SE STÁLE ZNOVU~RODÍ do reality takového kolektivu, aby měl/a příležitost / možnost změnit neboli PŘEPSAT SVOU MINULOST I MINULOST SVÉHO RODU, …. MINULOST CELÉHO SPOLEČENSTVÍ, MINULOST CELÉHO NÁRODA.

To však může započít pouze TEN, KDO PLNĚ PŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA SVŮJ ŽIVOT, za vše, co si tvoří, za své zdraví, za své tělo, za svá rozhodnutí, za své VOLBY, které vždy přinášejí další směr a průběh dění.

DOKUD JE v kolektivním poli národa stále nepochopení a nepoučení se z minulosti, odehrává se vše znovu podle plánu minulosti. Proto otázka na každého jedince v tomto dění: „JSTE SCHOPNI NÉST ZODPOVĚDNOST ZA SVÁ ROZHODNUTÍ, ZA SVÉ VOLBY, ZA SVÉ ŽIVOTY A TÍM I ZA SVOU SMRT A TŘEBA I ZA SMRT SVÝCH DĚTÍ?“

Neodkládejte již onu zodpovědnost za vše, co k vašemu životu patří do zodpovědnosti „těch“, kteří tu jsou právě pro to, aby vás naučili NÉST ZODPOVĚDNOST ZA SVÁ ROZHODNUTÍ, za své volby, za svá slova, za své jednání a za své činy.
Neodkládejte již onu SÍLU ZACHOVÁNÍ ŽIVOTA do rukou těch, kteří čekají na to, že to vzdáte, že zradíte sami sebe, že zradíte své děti, že zradíte život….. jak v malém, tak ve velkém.

JAK KAŽDÝ SÁM PŘEVEZME ZODPOVĚDNOST ZA VŠE, CO NA SVÉ JEDINEČNÉ CESTĚ SI VYBÍRÁ, PRO CO SE ROZHODUJE, OTEVÍRAJÍ SE MU NOVÉ CESTY, NOVÁ ŘEŠENÍ, JAK ZA ONOHO DĚNÍ VENKU PROŽÍVAT DAR ŽIVOTA A TOTO POZNÁNÍ DÁLE SDÍLET A PŘEDÁVAT DO ŠIROKÉHO OKOLÍ A DALŠÍM GENERACÍM.SPOJIT SVÉ SÍLY A SJEDNOTIT SE MOHOU POUZE TI, CO JIŽ PŘEVZALI PLNĚ ZODPOVĚDNOST ZA SVÉ ŽIVOTY, ZA SVÉ ČINY, ZA SVÉ ZDRAVÍ, ZA SVÁ ROZHODNUTÍ, ZA SVÉ KAŽDODENNÍ VOLBY.V KAŽDÉ NOVÉ Z-ODPOVĚD-NOSTI TOTIŽ VŽDY NALEZNETE I ODPOVĚĎ NA TO, CO JSTE V MINULOSTI NEPROMĚNILI DO VĚDOMÉHO POZNÁNÍ.

S láskou ……………Edita Lemiana