O nás

Antonín Valenta

Můj příběh začal tím, že jsem od dětství vnímal vztahy a život obecně jako něco, co malý mladý človíček nemůže brát jako inspiraci a vzor v prožívání života, pouze zvířecí pudy se aktivovali, avšak to není vědomé prožívání,
které přináší ty pravé plody. ....

RA-DOST
LEHKOST
TVOŘENÍ
MILOVÁNÍ (se)
SMÍCH apod.

Je zde mnoho úrovní, tedy i forem prožívání, kterými člověk prochází. Naší volbou však je, jaký emoční prožitek si zvolíme podstoupit.

Úroveň prožívání také tkví v tom, že někdo má body/plán duše jistým způsobem zvolený a pouze prožívá formu,
jak si život ulehčit a poté jsou bytosti, které již tímto prošli a TVOŘÍ SI ŽIVOT NA ZÁKLADĚ SVÉ PŘÍČINY ZCELA SAMI.
Myšlenka, akce, láska k sobě samému, vnitřní oheň, vědomí v jiném rozsahu apod. 

Po čas svého dospívání jsem měl pouze zpětné vazby slečen o jejich zájem ke mně, avšak necítil jsem z nich, že by rádi prožívali jinou formu vztahů v upřímnosti, lásce a respektu, ale že by rádi vztahy prožívali na základě své nevědomosti, protože jim to takto bylo ukázáno.

Má cesta tedy byla lemována pouze touhami a svými myšlenkami, které pocházeli spíše z ega, ovšem dle mého tehdy lepší než-li sejít ze své cesty.

Má dlouho časová spíše samota mě dovedla ovšem k jednomu velmi důležitému okamžiku v mém životě, po čas mé "práce sám na sobě".

"Náhodou", tedy vnitřním vedením, jsem se dostal na sociální síti k nabídce služby "čtení z energetického pole" a to byla trefa do černého, respektive "zlatý bludišťák" v mém životě, protože a poněvadž jsem přijal do života novou bytost, nového člověka, novou ženu, něco a někoho, co jsem si vždy přál.

Přistup k opravdovým informacím, přijetí mé osobnosti, mého aktuálního vědomí, bylo pro mě něco velmi zásadního, protože jsem tu celou cestu svou věřil a cítil,
že se mi tohoto POŽEHNÁNÍ dostane.
To, co jsem já, co je mé, co je mou podstatou v nějaké hloubce, šíři a výši, abych se postupně dostal až do vyššího stavu otevřeného vědomí skrze srdeční centrum.

V ten moment začala má NOVÁ CESTA, na kterou jsem byl částečně připraven a částečně chráněn mými omezeními, které však vytvářeli jistou smlouvu sám se sebou, že dojdu až sem tak nějak nepolíbený, naivní, dětský s kvalitami, které nebyli v té době tolik vidět ...

Skrze ženu, o které se píše ve sloupci vedle,
jsem POSTUPNĚ ZAČAL PROBOUZET SVÉ MUŽSTVÍ,
SKRZE PŘIJETÍ SVÉ ŽENSKÉ ENERGIE UVNITŘ MĚ,
KDY SE NÁSLEDNĚ OTEVŘELI MÉ VNITŘNÍ DARY V PODOBĚ:

KATALYZÁTORA JEMNĚHMOTNÝCH ÚROVNÍ
LÉČIVÝ DOTEK
PŘIROZENÉ SPOJENÍ S BOŽSTVÍM
a další mé PŘIROZENOSTI, KTERÉ MÁM ZDE PROJEVIT.

DĚKUJI VELMI ZA TUTO ŽIVOTNÍ MOŽNOST,
ZE KTERÉ MOHU ČERPAT MNOHO KONSTRUKTIVNÍHO A NACHÁZET SVOU OPRAVDOVOU SÍLU A ESENCIÁLNÍ PODSTATU SVÉ DUŠE.

Antonín

 

 

 

 

 

Edita Santiago

Moje vlastní cesta skrze moje akášické filtry započala kolem mých 20 let věku, kdy jsem si skrze různé manifestace v mém životě začala uvědomovat souvislosti a vlivy vnějších tlaků a očekávání mých bližních na můj život.

Na rozdíl od mých rodičů jsem se narodila do období „ZMĚNY“. Toto paradigma změny mě doprovází až do dnešních dnů a i když během dalších 20ti let mého života jsem prožila tzv. krizi vědomí, tehdy takto pojmenovanou mojí osobní astroložkou, dnes tuto krizi vědomí vnímám jako návrat k mému opravdovému Já…..návrat domů.

Můj vnitřní dar vnímat každou živou bytost a každý prostor jako neustále vibrující informační a geometrické pole byl na počátku silně ovlivněn karmickou zátěží z minulosti. Byl to právě můj vlastní vnitřní dar, který mně pomohl skrze nástroj channeling pochopit v hlubších i vyšších souvislostech příčinu a následek všeho, co se odehrávalo dramaticky v mém životě.

Fyzicky jsem byla stále navracena do středu Evropy, ale moje duše nebyla často plně přítomna a aspekt mého vědomí se neustále toulal po posvátných místech Mexika. Bylo to právě Mexiko, kde jsem započala cestu Akášického Zdroje a tato cesta byla vždy cestou spirály. Kdykoliv jsem zdolala alespoň jeden akášický filtr v mém bytí, v mém poli, přišlo další uvědomění a otevření nové reality, nových možností. Několik let jsem procházela uvědoměním si základních principů energie ve formě informace, abych se rozpomenula na propojení s Prvotním zdrojem ve mně.

Již je to dvacet let, co mně Plejádská světelná terapie pomohla pochopit můj původ duše v mém těle a cítím se stále být součástí plejádského kmene.

Prožívám aktuálně návrat do středu Evropy celým svým bytím a cítím, že moje mayské propojení již naplnilo záměr na mé cestě. Moje propojení s éterem, kde se kumuluje nejvíce omezujících a destruktivních filtrů a odkud od pradávna autority planety Ze-mě ovládají skrze infiltrované formy energií lidstvo, se proměňovalo každým dnem, každým měsícem, každým rokem a tak stále přináším aktualizované informace pro jednotlivce i pro nás jako kolektivní vědomí.

Akášické vhledy jsou mojí největší přirozeností a pokud tě má přirozenost oslovuje, jsi vítán/a v jednom z posvátných prostorů pro přenastavení tvého vnímání a tvého prožívání tak, abys tvořil/a tvou vlastní realitu z tvého středu, z tvé rovnováhy.

V LÁSCE A V PŘIJETÍ ….. LEMIANA