POSLEDNÍ DNY VNÍMÁM ČASOPROSTOR VELMI ZVLÁŠTNĚ A JINAK

Bylo mně dnes popsáno, že dochází pro mnohé k DISTORZI ČASU, tedy rozpadají se všechna přesvědčení, skrze která jsme vnímali jistá časová omezení, jistá časová pásma, jisté časové rozmezí.

REALITY ČASU KAŽDÝ MŮŽE ZAČÍT VNÍMAT DLE SVÉ VLASTNÍ VIBRAČNÍ ZÓNY, VE KTERÉ SE POHYBUJE JEHO VĚDOMÍ. Součástí této distorze času může být i nespavost nebo naopak hluboké lucidní stavy přes noc, kdy není jednoduché rozpoznat, co je přítomná realita od denního prožívání.

VIBRAČNÍ ZÓNY JSOU NOVÝM DŮLEŽITÝM POJMEM PRO POCHOPENÍ VŠEHO, CO SE NYNÍ ODEHRÁVÁ NEJEN VE VAŠÍ VIBRAČNÍ ZÓNĚ, ALE I V ZÓNÁCH DRUHÝCH.

Může velmi často docházet k nedorozuměním v komunikaci I PRÁVĚ SKRZE ODLIŠNÉ VIBRAČNÍ ZÓNY. SKOKY V UVĚDOMOVÁNÍ SI SVÝCH VLASTNÍCH OMEZENÍ JSOU BOŽÍM VEDENÍM PRO PŘECHOD DO JINÉ VIBRAČNÍ ZÓNY. Přechody mezi vibračními zónami můžete opravdu začít vnímat velmi intenzivně, ale i jedinečně.

DĚJ SE VŮLE BOŽÍ!!!

S láskou………Edita Lemiana