ÚPLNĚK VE VAHÁCH K NÁM PROMLOUVÁ:

ROVNOVÁHA VAH zaručí, že každému bude dáno to, co zasel a zasívá.

Tam, kde rovnováha není, přijde probuzení.
Tam, kde radost chybí, přijde potěšení.
Tam, kde krutost byla, poznání a uvědomění je klíčem k osvobození.
Láska láskou zůstává i přes závist druhých.
Ten, kdo lásku přeje, žehná i sám sobě.
Ten, kdo nepřejícný je, šťastný nikdy nebude.


ROVNOVÁHA PROMLUVÍ…..S láskou…….Lemi