UVOLŇUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

PRO VŠECHNY TY, kteří i v dobré víře nechali ovlivnit svůj energetický systém a ne vždy to byl DOTYK BOHA:

UVOLŇUJI VŠE, CO JSEM KDY PŘIJAL(A) DO MÉHO ENERGETICKÉHO SYSTÉMU V DOBRÉ VÍŘE, ŽE MNĚ BYLO POMOŽENO.

ZE VŠECH MÝCH ENERGETICKÝCH -JEMNĚHMOTNÝCH TĚL PO CELÉ ČASOPROSTOROVÉ OSE DO MOMENTU TADY A TEĎ UVOLŇUJI VŠECHNY ČIPY, IMPLANTÁTY, HÁČKY, VIRY, PARAZITÁLNÍ BYTOSTI, KTERÉ MĚ DOSUD OVLIVŇOVALY V PROPOJENÍ S MÝM BOŽSKÝM PŮVODEM A ŽÁDÁM MOU KMENOVOU RODINU DUŠE, ABY MŮJ ENERGETICKÝ SYSTÉM ODPOJILA OD VŠECH TĚCHTO CIZÍCH VLIVŮ, KTERÉ NEJSOU BOŽÍHO ZÁMĚRU.

JÁ JSEM BOŽÍ DÍTĚ A BOŽÍM DÍTĚTEM ZŮSTÁVÁM NA VĚČNOST.

PROUDÍ SKRZE MĚ BOŽÍ ESENCE A TÍM PROŽÍVÁM REALITU „NEBE NA ZEMI“ V MOJÍ KAŽDODENNOSTI.